Bezorging & Retouren

Bestelt u via onze website, dan streven wij ernaar het product binnen 24 uur na ontvangst van betaling te verzenden, mits op voorraad. U ontvangt een bevestiging hiervan in uw mailbox.

Voor spoed bestellingen graag een mail sturen naar info@petitejae.com

Retourneren

U kunt het artikel retourneren tot 14 dagen ná ontvangst van uw bestelling. Het gehele orderbedrag zal teruggestort worden op uw rekening. Vraag voorafgaand altijd eerst een retournummer aan! Met uitzondering van onze Sale producten.

Belangrijk: het artikel mag niet gedragen zijn. Als het geretourneerde artikel gebruikt of beschadigd is behoudt Petite Jae zich het recht het aankoopbedrag niet (volledig) te vergoeden of het artikel naar u terug te sturen.

De retourzending is voor eigen risico en eigen rekening. Eigen risico houdt in dat Petite Jae niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen. U kunt het pakket retour sturen naar:


Petite Jae
t.a.v. retourafdeling
L.A. Braakstraat 19

1432PP Aalsmeer

 

Wanneer krijgt u uw geld teruggestort?
Wanneer we uw retourzending hebben ontvangen, sturen we een retour e-mail ter bevestiging. Dit is meestal binnen 7 dagen. Uw betalingsverplichting komt dan te vervallen. Als u al betaald heeft, betalen wij u zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen terug vanaf het moment dat u heeft aangegeven af te willen zien van uw aankoop’

RUILEN EN RETOUR INSTRUCTIE PETITE JAE:
Wanneer u een artikel wilt ruilen of retourneren onderneemt u de volgende stappen:

RETOUR STUREN

Indien u een artikel wilt retourneren, dient u de volgende punten aan te houden:

  1. Vraag online een retour nummer aan via info@petitejae.com.  Houd uw bestelnummer bij de hand.
  2. U ontvangt per e-mail een retournummer en instructies voor de retourzending.
  3. Na ontvangst van uw retourzending ontvangt u hiervan per e-mail een bevestiging.

Afhankelijk van uw wens ruilen wij het artikel / ontvangt u het aankoopbedrag terug / ontvangt u een shoptegoed ter waarde van het aankoopbedrag

Belangrijk! 

Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als deze voldoen aan alle onderstaande voorwaarden:

  1. De zending dient voldoende gefrankeerd én van een geldig retournummer voorzien te zijn. Wij raden u aan om uw retour altijd als postpakket te versturen met een track & Trace.
  2. Het artikel dient / de artikelen dienen in originele verpakking retour worden gestuurd. De verpakking dient compleet en onbeschadigd te zijn.
  3. Het artikel dient / de artikelen dienen onbeschadigd te zijn en geen gebruikssporen te vertonen.

Wij crediteren geen beschadigde en/of gebruikte artikelen.

Een onaangemelde retourzending of een retourzending zonder retournummer en/of waar geen (toereikende) portokosten voor is voldaan, wordt niet door ons in ontvangst genomen en gaat per omgaande retour naar de afzender. Eventuele kosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.

Artikelen die gebruikt en/of beschadigd zijn, of waarvan de verpakking/seal beschadigd is of ontbreekt, worden eveneens niet geaccepteerd en gaan direct retour naar de afzender. De verzendkosten die hieraan verbonden zijn, zijn voor rekening van de afzender.

Indien uw bestelling beschadigd is bezorgd, verzoeken we u dit z.s.m, doch uiterlijk binnen 48 uur aan de klantenservice te melden.

Kosten retourzendingen

De kosten van een retourzending zijn voor uw eigen rekening, en worden derhalve niet door Petite Jae vergoed. Wij raden aan om uw retour als pakket via PostNL te verzenden. Dan ontvangt u namelijk een verzendbewijsje en is uw pakket altijd traceerbaar via track & trace. De kosten hiervoor bedragen € 6,95.

Voor verkeerd geleverde / bij ontvangst beschadigde artikelen geldt een uitzondering. In dit geval worden de kosten voor het retour sturen uiteraard wel door Petite Jae vergoed. Hetzij via het toesturen van een pakketzegel, of door het terugstorten van de bezorgkosten op uw rekening.


Delivery & Returns

If you order via our website, we aim to ship the product within 24 hours of receipt of payment, if in stock. You will receive confirmation of this in your mailbox.

For urgent orders, please send an email to info@petitejae.com

Returns

You can return the item up to 14 days after receipt of your order. The entire order amount will be refunded to your account. Always request a return number in advance! With the exception of our Sale products.

Important: the item may not have been worn. If the returned item is used or damaged, Petite Jae reserves the right not to (fully) reimburse the purchase price or to return the item to you.

The return shipment is at your own risk and expense. Own risk means that Petite Jae is not liable for damage or loss of returned items. You can return the package to:

 

Petite Jae

Attn return department

L.A. Braakstraat 19

1432PP Aalsmeer

 

When will you get your money back?

When we have received your return, we will send a return email for confirmation. This is usually within 7 days. Your payment obligation will then expire. If you have already paid, we will refund you as soon as possible and no later than 14 days from the moment you have indicated that you wish to cancel your purchase. "

 

EXCHANGE AND RETURN INSTRUCTION PETITE JAE:

If you want to exchange or return an item, take the following steps:

SEND BACK

If you want to return an item, you must observe the following points:

  1. Request a return number online via info@petitejae.com. Have your order number to hand.
  2. You will receive a return number and instructions for the return shipment by email.
  3. After receiving your return shipment you will receive a confirmation by e-mail. Depending on your wish, we will exchange the item / you will receive the purchase amount back / you will receive a shop credit worth the purchase amount

We do not credit damaged and / or used items.

An unannounced return shipment or a return shipment without a return number and / or for which no (sufficient) postage has been paid will not be accepted by us and will be returned immediately to the sender. Any costs associated with this are at the expense of the sender.

Items that are used and / or damaged, or of which the packaging / seal is damaged or missing, will also not be accepted and will be returned directly to the sender.

The shipping costs associated with this are at the expense of the sender. If your order has been delivered damaged, we request that you report this to customer service as soon as possible, but no later than 48 hours.

 

Costs for returns

The costs of a return shipment are for your own account, and will therefore not be reimbursed by Petite Jae.

We recommend sending your return as a package via PostNL. Then you will receive a shipping receipt and your package is always traceable via track & trace. The costs for this are € 6.95.

An exception applies to incorrectly delivered / damaged items upon receipt. In this case, the costs for returning will of course be reimbursed by Petite Jae. Either by sending a parcel seal, or by reimbursing the delivery costs to your account.