Warranty & Complaints

(english below)

 

Petite Jae biedt u garantie op uw sieraden. Hierop zijn de volgende regels van toepassing:

Op stainless steel sieraden met een gouden vergulding zit 2 maanden garantie vanaf de datum waarop het sieraad is aangeschaft. De vergulde laag is een dunne laag van een 5 micron 18 karaats goud, deze zal daarom met de tijd en door gebruik kunnen slijten. Onder deze laag zit een hoge kwaliteit stainless steel. Deze garantie dekt daarom alleen materiaal- en productiefouten.

Buiten de garantie valt:

 • Breuk (tenzij het een aantoonbare productiefout is).
 • Beschadiging door normale slijtage, onjuist gebruik of verkeerde behandeling.
 • Verkleuring door het gebruik van water, parfum, zeep, lotion of haarlak.
 • Verkleuring door een hoge zuurgraad van de huid.
 • Bewerking door een andere partij dan Petite Jae (bijvoorbeeld voor het op maat maken van bangle bij externe juwelier).

Om lang te kunnen genieten van uw sieraad, is het belangrijk zorgvuldig met uw sieraad om te gaan. De producten van Petite Jae worden van mooie materialen gemaakt en van goede kwaliteit, het blijft wel een sieraad dus ga er zorgvuldig mee om.

Belangrijke tips voor het juiste onderhoud van en gebruiksregels:

 • Bescherm uw sieraad tegen krassen.
 • Vermijd het contact tussen uw sieraad en harde oppervlakken.
 • Doe het sieraad af voordat u gaat sporten, huishoudelijk of ander ruw werk gaat doen en wanneer u gaat slapen of douchen.
 • Vermijd het contact tussen het sieraad en chemische middelen zoals  bijvoorbeeld parfum, crème, schoonmaakmiddelen en andere cosmetica producten.
 • Maak uw sieraden niet schoon met chemische middelen en poets ze niet met een harde doek.
 • De zuurtegraad van de huid kan de vergulde laag aantasten. Dit kan per persoon verschillen. Het kan worden beïnvloed door factoren zoals voeding, het drinken van alcohol, het gebruik van medicijnen of de hoeveelheid die een persoon transpireert,
 • De vergulde laag kan ook aangetast worden door bijvoorbeeld sporten of zwemmen.
 • Petite Jae is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het dragen van de sieraden of door verkeerd of oneigenlijk gebruik.

Wij attenderen u erop dat sieraden voor baby’s en kinderen altijd op eigen risico gedragen worden en adviseren u het ten alle tijden onder toezicht te laten dragen en niet mee te laten spelen.

Mocht u een klacht hebben kunt u contact opnemen via onderstaand email adres. Wij zullen uw klacht altijd serieus nemen en kijken naar een passende oplossing.

Petite Jae is niet aansprakelijk voor beschadiging of letsel door onjuist gebruik.

 

 

Petite Jae offers you a warranty on your jewelry.

The following rules apply:

Stainless steel jewelry with a gold plating has a 2-month warranty from the date on which the jewelry was purchased. The gold plated layer is a thin layer of a 5 micron 18 karat gold, so it will wear out with time and use. Under this layer is a high quality stainless steel. This warranty therefore only covers material and manufacturing defects.

The warranty does not include:

 • Breakage (unless it is a demonstrable manufacturing defect).
 • Damage from normal wear and tear, improper use or incorrect handling.
 • Discoloration from the use of water, perfume, soap, lotion or hairspray.
 • Discoloration due to high acidity of the skin.
 • Processing by a party other than Petite Jae (for example for tailoring a bangle at an external jeweler).

 

In order to enjoy your jewelry for a long time, it is important to handle your jewelry with care.

The products of Petite Jae are made of beautiful materials and of good quality, it remains a piece of jewelry so please handle it carefully.

Important tips for proper maintenance and usage rules:

 • Protect your jewelry from scratches. Avoid contact between your jewelry and hard surfaces.
 • Remove the jewelry before exercising, doing household or other rough work and when going to sleep or shower.
 • The acidity of the skin can affect the gold-plated layer. This can differ per person. It can be affected by factors such as diet, drinking alcohol, use of medications, or the amount a person sweats.
 • The gilded layer can also be affected by, for example, sports or swimming.
 • Avoid contact between the jewelry and chemical agents such as perfume, cream, cleaning agents and other cosmetic products. 
 • Do not clean your jewelry with chemicals or polish it with a hard cloth. Only use lukewarm water, without chemical additives. Petite Jae is not liable for damage caused by wearing the jewelry or by incorrect or improper use.

We would like to point out that jewelery for babies and children is always worn at your own risk and advise you to have it worn under supervision at all times and not to let it play with you. If you have a complaint, you can contact us via the email address below. We will always take your complaint seriously and look for a suitable solution.

Petite Jae is not liable for damage or injury due to incorrect use.